Liên hệ với chúng tôi

QTS Việt Nam HO

Thời gian làm việc

Mon - Fri 8:30 AM - 5:30 PM

Địa chỉ

QTS Australia Building, tòa nhà C10 Điện Biên Phủ, Phường 25, Quận Bình Thạnh, Tp. Hồ Chí Minh

Liên hệ với chúng tôi