Lộ trình học tập cam kết đầu ra chuẩn quốc tế

Lộ trình đảm bảo đầu ra chuẩn quốc tế Chương trình đầu tiên tại Việt Nam xây dựng lộ trình học tập cụ thể và đảm bảo cho từng bước đi của con trong hành trình trở thành công dân toàn cầu.

QTeens

Khi trở thành học viên QTeens, các con sẽ được đào tạo và thuần thục các kỹ năng:

01.

QTS English

Sau khi hoàn thành QTeens, các con đã có đủ nền tảng ngôn ngữ để phát triển lên trình độ cao hơn, cụ thể là chương trình QTS English sẽ giúp các con có được: 

02.

children-raising-hands-in-school.jpg
contemplating-on-new-project-for-school.jpg

QTS Diploma

Khi đã đạt đến trình độ High Intermediate tương đương IELTS 5.5, con bạn đã đủ điều kiện và trình độ để theo học chương trình chuyển tiếp du học QTS Diploma. QTS Diploma giúp con bạn được:

03.

Du học

Sau khi đã hoàn thành và nhận bằng QTS Diploma, con bạn được liên thông lên thẳng năm II các trường Đại học quốc tế hàng đầu tại Úc, Mỹ

04.

group-of-business-people-collaborating-on-project-8JK6AXU.jpg

Các khóa học QTeens

Dành cho các con mới làm quen với Anh ngữ, các buổi học sẽ được vận hành bởi giáo viên Việt Nam trình độ bản ngữ

 

Dành cho các con đã quen với việc sử dụng tiếng Anh để giao tiếp, các buổi học giao tiếp sẽ được vận hành bởi giáo viên bản xứ đến từ Anh, Úc, Mỹ…

Dành cho các con đã có trình độ tiếng Anh khá và sẵn sàng để học chuyên sâu, tất cả buổi học giao tiếp và ngữ pháp đều được vận hành bởi giáo viên bản xứ đến từ Anh, Úc, Mỹ…