Phương pháp học toàn cầu

Ngôn ngữ và kỹ năng không phải cứ được học là giỏi, mà phải được chỉ dạy đúng cách. Tại QTeens, phương pháp truyền đạt kiến thức là một trong những khía cạnh được đầu tư nghiên cứu kỹ lưỡng dựa theo tiêu chuẩn chung của quốc tế.​

Method

Phương pháp Blended Learning

Đây là phương pháp học tập đã được áp dụng thành công tại các trường đại học hàng đầu thế giới như: Harvard, Oxford… Blended Learning được coi là phương pháp học tập của tương lai, trong kỷ nguyên công nghệ 4.0. Phương pháp này cho phép học viên:

Method

Mô hình Flipped Classroom

Lớp học đảo ngược (Flipped Classroom) là mô hình ngược lại với các quá trình học tập truyền thống, giúp học viên đạt được hiệu quả học tập cao hơn. Cụ thể:

Bloom's taxonomy

Thang đo nhận thức Bloom trong mô hình Flipped Learning

Chương trình đào tạo tại QTeens

Cho con nâng cao tiếng Anh lớp 8 tại chương trình QTeens

QTeens Plus​

Dành cho các con đã quen với việc sử dụng tiếng Anh để giao tiếp, các buổi học giao tiếp sẽ được vận hành bởi giáo viên bản xứ đến từ các quốc gia có tiếng Anh là tiếng mẹ đẻ như: Anh, Úc, Mỹ...
Chọn mục tiêu học tiếng Anh ngắn gọn, dễ thực hiện.

QTeens Native​

Dành cho các con đã có trình độ tiếng Anh khá và sẵn sàng để học chuyên sâu, tất cả buổi học giao tiếp và ngữ pháp đều được vận hành bởi giáo viên bản xứ đến từ Anh, Úc, Mỹ...

    ĐĂNG KÝ TƯ VẤN

    Chương trình tiếng Anh với Giáo viên bản xứ, được hỗ trợ bởi Ban Giáo Sư Úc. 2 Thầy kèm 1 trò - giúp con từ yếu thành giỏi.