QTeens Alpha

Dành cho học viên bước đầu làm quen với ngôn ngữ mới. QTeens Alpha với sự dẫn dắt của Giáo viên Việt Nam trình độ bản ngữ, kết hợp với việc tạo dựng môi trường rèn luyện và ứng dụng phương pháp học chuẩn quốc tế, giúp học viên từng bước làm quen với ngôn ngữ mới và trau dồi kỹ năng thế kỷ 21 một cách dễ dàng và hiệu quả nhất.

Lớp học được vận hành bởi

Giáo viên Việt Nam trình độ bản ngữ:

Thời lượng khóa học trong một tuần

4 buổi học/ tuần, trong đó:

Giá trị mang lại cho học viên

Ngoại ngữ

Kỹ năng

Các khóa học QTeens

Để đáp ứng tốt nhất nhu cầu của phụ huynh và trình độ học tập hiện tại của con, chương trình QTeens được phân làm 3 khóa học như sau:

Dành cho các con mới làm quen với Anh ngữ, các buổi học sẽ được vận hành bởi giáo viên Việt Nam trình độ bản ngữ

 

Dành cho các con đã quen với việc sử dụng tiếng Anh để giao tiếp, các buổi học giao tiếp sẽ được vận hành bởi giáo viên bản xứ đến từ Anh, Úc, Mỹ…

Dành cho các con đã có trình độ tiếng Anh khá và sẵn sàng để học chuyên sâu, tất cả buổi học giao tiếp và ngữ pháp đều được vận hành bởi giáo viên bản xứ đến từ Anh, Úc, Mỹ…