QTeens Native

Được thiết kế dành cho học viên có trình độ Anh ngữ ở mức khá và sẵn sàng học chuyên sâu,. Học viên sẽ được học hoàn toàn với giáo viên bản xứ, qua đó rèn luyện và phát triển kỹ năng ngoại ngữ của mình lên đến trình độ như người bản xứ.

Lớp học được vận hành bởi

Giáo viên bản xứ Anh, Úc, Mỹ, Canada

Thời lượng khóa học trong một tuần

4 buổi học/ tuần, trong đó:

Giá trị mang lại cho học viên

Ngoại ngữ

Kỹ năng

Các khóa học QTeens

Để đáp ứng tốt nhất nhu cầu của phụ huynh và trình độ học tập hiện tại của con, chương trình QTeens được phân làm 3 khóa học như sau:

Dành cho các con mới làm quen với Anh ngữ, các buổi học sẽ được vận hành bởi giáo viên Việt Nam trình độ bản ngữ

 

Dành cho các con đã quen với việc sử dụng tiếng Anh để giao tiếp, các buổi học giao tiếp sẽ được vận hành bởi giáo viên bản xứ đến từ Anh, Úc, Mỹ…

Dành cho các con đã có trình độ tiếng Anh khá và sẵn sàng để học chuyên sâu, tất cả buổi học giao tiếp và ngữ pháp đều được vận hành bởi giáo viên bản xứ đến từ Anh, Úc, Mỹ…